Neem de volgende stap in je carriereWord specialist in praktijk

Kom werken bij BT Geoconsult

Wij zijn een groeiend ingenieursbureau en zetten onze kennis op geotechnisch en constructief gebied in om de wereld een stukje mooier te maken. Doe je mee?

Welkom bij BT Geoconsult, een dynamisch en informeel ingenieursbureau gevestigd in Den Haag. Met een team van circa 45 experts leveren we praktisch toepasbaar advies voor projecten wereldwijd in geotechniek en constructies. We werken aan een veilig en droog Nederland bij onze projecten in de waterbouw. We dragen bij aan de energie-transitie door ons specialisme op het gebied van kabels en leidingen. We zorgen voor verbeterde mobiliteit door geotechnisch advies in infra projecten.

Dit doen we samen, waarbij hard werken hand in hand gaat met een gezellige en nuchtere werksfeer. Ontdek jouw mogelijkheden bij BT Geoconsult en solliciteer op een van de vacatures of stuur een open sollicitatie!

Bekijk onze vacatures

Alice AmpoliniBij BT Geoconsult leer ik alles wat nodig is om specialist in praktijk te worden. Al mijn collega's zijn een expert in een vakgebied en je hoeft alleen maar naar het bureau te lopen om iets nieuws te leren.

Alice Ampolini
Assistent Projectleider

Bart van LangeveldeBT Geoconsult vertrouwt in mijn kunde als projectleider. Ik krijg hier snel veel verantwoordelijkheid en daardoor houd ik een steile leercurve.

Bart van Langevelde
Geotechnisch ingenieur

Aruna RamkisoenBij BTG werk ik aan projecten waar theoretische kennis en uitvoeringspraktijk bij elkaar komen. Door betrokken te zijn bij de realisatie van projecten in combinatie met de interacties met zowel opdrachtgevers als uitvoerders zijn onze adviezen van hoge kwaliteit. Daarnaast is niets zo mooi als getuige zijn van de realisatie van jouw ontwerp.

Aruna Ramkisoen
Geotechnisch en constructief adviseur

Erik den ArendBT Geoconsult geeft mij alle ruimte om mijzelf op technisch en niet-technisch vlak te ontwikkelen. Hierdoor groei ik als mens en als ingenieur. Oplossingen vinden voor uitdagende problemen en plezier in mijn werk gaan daarbij hand in hand.

Erik den Arend
Geotechnisch en waterbouwkundig adviseur

Lennart van BaalenBij BT Geoconsult werk ik aan technisch zeer geavanceerde adviezen in een gemoedelijke sfeer. Iedereen kent elkaar en is toegankelijk om met je mee te denken. Door het formaat van het bedrijf krijg ik veel mee van andere disciplines en die afwisseling houdt me scherp.

Lennart van Baalen
Sector Manager Kabels en Leidingen

Waar wij aan werken

WarmtelinQ

Tussen Vlaardingen en Den Haag wordt een waterverbinding aangelegd om restwarmte uit de Rotterdamse haven in te zetten als energiebron in de regio. BT Geoconsult is hier vanaf de VO fase tot en met de uitvoering betrokken voor geotechnisch en constructief advies en ontwerp. Een greep uit onze werkzaamheden: interpretatie grondonderzoek, beheer van projectgegevens in QGIS, opbarst- en opdrijfanalyses van ontgravingen, analyses van beïnvloeding van trillingen op panden en leidingen inclusief uitwerken van maatregelen, zettings- en stabiliteitsanalyses en ontwerp van kruisingen met bestaande infrastructuur en controle van ontwerpen door derden.

Bart van LangeveldeAls projectleider ben ik in dit project verantwoordelijk voor het vertalen van de klantvraag naar een technisch vraagstuk dat wij kunnen beantwoorden. De omvang van het werk en de veelheid aan losse vraagstukken geven de extra uitdaging van overzicht houden, prioriteren van werkzaamheden en nadenken over de impact van ontwerpkeuzes op andere onderdelen van het werk. Het is leuk om vanaf de planfase tot aan de uitvoering aan een project te werken en eigen gevormde plannen langzaam gerealiseerd zien worden. Bovendien vind ik het mooi met dit project bij te dragen aan een mooier, duurzamer Nederland.

Bart van Langevelde
Geotechnisch ingenieur

Aida DyrmaMijn taak als geotechnisch ingenieur was om overzicht te houden over alle projectinformatie door het te verzamelen in het programma QGIS (Geografisch Informatie Systeem) en deze toegankelijk te maken voor alle betrokken partijen in WarmtelinQ . Hoe complexer het project, hoe groter en leuker de uitdaging voor ons is. Samen met collega’s heb ik de mogelijkheden van QGIS gezocht om de data beter inzichtelijk en snel toegankelijk  te maken. Door het combineren van verschillende data zoals tekeningen, onderzoeken, informatie van derden, kaarten etc. zijn de raakvlakken en knelpunten voor dit project bepaald. Door het opzetten en beheren van alle projectgegevens heb ik meer handigheid met QGIS gekregen en de ingenieurs geholpen om snel projectgegevens te vinden en triviale communicatie over gegevens makkelijker te maken.

Aida Dyrma
Geotechnisch ingenieur

Reconstructie N241 en verleggen PWN - Waterleiding

In West-Friesland ligt de N241. Deze weg voldeed niet meer aan de huidige veiligheidseisen voor een dergelijke weg. Daarom is de weg verbreed en zijn diverse andere wijzigingen aangebracht. Langs de weg ligt een PWN-watertransportleiding. Deze moest verlegd worden. BT Geoconsult heeft de zettings- en stabiliteitsberekeningen uitgevoerd voor de weg, de leidingsterkteberekening en bemalingsanalyse voor de leiding. Diverse HDD-berekeningen, diverse funderings- en damwandberekeningen waren ook nodig. Daarmee was dit een veelzijdig project waarin veel van de expertise van BT Geoconsult werd gecombineerd.

Sebastiaan MaanMijn rol in dit project was projectleider. Het project werd uitgevoerd in bouwteam, wat betekent dat de opdrachtgever en opdrachtnemer samen het project uitvoeren. Het was belangrijk dat ik er zicht op hield dat de geotechnische aspecten goed in het hele project meegenomen werden. Ik moest de raakvlakken tussen de weg en de leiding en met de omgeving goed in de gaten houden en zorgen dat de vraagstukken die naar boven kwamen goed door het projectteam uitgewerkt konden worden tot een werkbaar geotechnisch ontwerp.

Sebastiaan Maan
Geotechnisch en waterbouwkundig adviseur

Mark WillemseAls project engineer was ik in dit project betrokken bij zowel de berekeningen voor de wegverbreding als de leidingsterkteberekeningen voor de aanleg van de drinkwaterleiding. Het was erg interessant om aan beide aspecten van het project te werken. Zo hebben de resultaten van de zetting- en stabiliteitsberekeningen een direct gevolg voor de drinkwaterleiding. Door goede afstemming tussen beide disciplines hebben we een optimaal ontwerp kunnen maken. Daarnaast was het een van mijn eerste leidingprojecten en het was heel leerzaam een significante bijdrage te kunnen leveren aan zo een groot project. Om het werk tot slot in uitvoering te zien was leuk en indrukwekkend.

Mark Willemse
Geotechnisch ingenieur

Aanvaarbeveiliging OHIO - Limburg

In het Julianakanaal in Limburg is in 2023 nabij Stein een nieuwe propeen-verladingshaven gerealiseerd. BT Geoconsult heeft in opdracht van Van Den Biggelaar het eerste plan doorontwikkeld tot een volledig uitvoeringsontwerp. De aanvaarbeveiliging dient om de verladingsplaats te beschermen tegen een aanvaring die grote gevolgen zou hebben. Daarom hebben we gemodelleerd hoe de impact van een schip kan worden opgevangen door de stalen constructie en de ondergrond. Daarnaast hebben we afloopvoorziening, afmeerpalen en jetty ontworpen.

Sytse AlkemaIn dit project was ik als projectleider verantwoordelijk voor het goed begrijpen van de wensen van onze klant. Omdat de tijd beperkt was hebben we gekeken welke technische vraagstukken snel moesten worden opgelost en hoe we het proces goed konden laten doorlopen. Ik hou er van om in het speelveld van technische en procesmatige uitdagingen het hoofddoel van de klant in het oog te houden, hierdoor kon dit project op tijd in uitvoering.

Sytse Alkema
Geotechnisch ingenieur en projectleider

Diego de la Fuente MartinVoor mij als constructeur was dit project erg interessant omdat het de berekening van staal, betonconstructies en verschillende soorten verbindingen combineerde. Extra uitdaging was dat de segmenten van de afloopvoorziening (> 12m) geprefabriceerd, als geheel vervoerd en op locatie in elkaar gezet zouden worden. Dus bij het ontwerp hebben we geprobeerd om de verbinding op locatie zo eenvoudig mogelijk te houden. Een ander kritiek punt was, dat de palen als een systeem van vrijdragende kolommen werken, hierdoor ze zijn erg gevoelig voor horizontale krachten. Het was dus een uitdaging om de constructie stabiel en voldoende stijf te ontwerpen zodat deze veilig gebruikt kan worden. Voor mij was het geweldig om samen met mijn collega's (ingenieurs en tekenaars) te zoeken naar de beste constructieve oplossingen.

Diego de la Fuente Martin
Constructief ingenieur

Rioolpersleiding - Volendam

Nabij Volendam wordt er in 2023/2024 een nieuwe rioolpersleiding aangelegd. Het leidingsysteem is toekomstbestendig en maakt aansluitingen van nieuwe woningbouw mogelijk. Het grootste deel van de leiding (1000 mm in doorsnede) wordt aangelegd door horizontaal gestuurde boringen (HDD’s).  BT Geoconsult heeft het definitieve ontwerp gemaakt inclusief de volledige toetsing van de leidingen in zowel de uitvoerings- als bedrijfsfase. Daarnaast heeft BT Geoconsult de bouwkuipen voor het maken van de aansluitingen ontworpen.

Mark WillemseIn dit project ben ik als assistent-projectleider betrokken geweest bij de overleggen met de opdrachtgever, de afstemming binnen het projectteam en engineering van de leidingen. In een veelzijdige rol was het mijn taak ervoor te zorgen dat de juiste tekeningen en berekeningen op tijd werden opgeleverd. De slappe ondergrond en veel objecten in de bodem maakt het een extra uitdaging om het optimale tracé uit te stippelen en een uitvoerbaar ontwerp te maken. Dat maakt het extra gaaf om het project vervolgens in uitvoering te zien.

Mark Willemse
Geotechnisch ingenieur

Tijmen HilgersomDe verschillende HDD’s worden in dit project onder de grond met elkaar verbonden. Om dat te realiseren moest er een bouwkuip ontworpen worden. Twee van deze bouwkuipen heb ik ontworpen. Ik ben nog niet lang werkzaam voor BT Geoconsult en dit was een van mijn eerste projecten. De enorm slappe bodem maakte het ontwerp voor de bouwkuipen extra complex en uitdagend. Nadat het ontwerp en alle berekeningen opgeleverd waren, heb ik in Volendam ook mijn eerste projectbezoek gehad. Ik was onder de indruk van de werkelijke diameter van de HDD’s en het was leerzaam en bijzonder om te zien hoe de uitvoering in zijn werk gaat.

Tijmen Hilgersom
Geotechnisch ingenieur

Markermeerdijken

In de landelijke toetsronde in 2006 is de conditie van de primaire waterkering tussen Hoorn en Amsterdam getoetst aan de wettelijke norm. Dit resulteerde in afkeuring van 33,8 km van de totale 47 km van het traject. De Dijken op Veen (DoV) methode vormt de basis van de grootschalige versterkingsoperatie in een gebied met een zeer slappe en weinig draagkrachtige ondergrond. BT Geoconsult maakt deel uit van het site-engineeringsteam en ondersteunt de Alliantie Markermeerdijken bij het veilig ophogen en garandeert tegelijk de waterveiligheid en beperkt de risico’s voor de omgeving.

Remco BakkerIk heb bij BT Geoconsult veel ervaring opgedaan met infra- en dijkprojecten op slappe ondergronden. Dat is ook wel nodig wil je op zo’n project beslagen ten ijs komen, want de praktijk blijkt soms weerbarstiger dan vooraf gedacht. Ook hier op de Markermeerdijken. Wat het Markermeerdijken project bijzonder maakt vind ik het toepassen van de Dijken op Veen methode (DoV). Het versterken van de dijk met deze methode is uniek en ook heel leerzaam. Daarnaast vind ik een rol in de site-engineering altijd de meest dynamische. Ik zit als schakel tussen ontwerp en realisatie en dichtbij het vuur en dat maakt het extra uitdagend. Oplossen van onvoorziene vraagstukken onder tijdsdruk geeft een extra dimensie. Samen met werkvoorbereiding en realisatie tot oplossingen komen geeft mij veel voldoening.

Remco Bakker
Geotechnisch adviseur

Marcel van VelzenAls Site-Engineer ben ik vooral druk bezig met de Dijken op Veen-methode om bijvoorbeeld de ophoogslagen te kunnen vrijgeven en sterktes van de ondergrond aan te tonen. Hierdoor is het project technisch uitdagend en moet je scherp blijven om ruimtes tussen het ontwerp en de uitvoering benutten. Afstemming met realisatie en controle op de uitvoering is hierbij net zo belangrijk als de technische kant van het werk. Snel kunnen schakelen en de veelzijdigheid die het werk als SiE vereist maakt het voor mij een leerzaam en interessant werk. Op zo'n groot project is niet alleen het ontwerp leidend maar ook bijvoorbeeld de zandstromen en zo moet er geschakeld kunnen worden in de planning.

Marcel van Velzen
Geotechnisch ingenieur

Eigenaar aan het woord

Home
Home
Home
Home